Fagområder

Vi har mer enn 20 års erfaring innen barnerett, arv og mekling. Vi er faste samarbeidspartnere for krisesenteret, familievernkontoret, politiet, domstoler og barnevern. Vi er blant landets mest erfarne advokater når det gjelder å finne gode løsninger i barnefordelingssaker. Dette omfatter hvor barnet skal bo, samvær med foreldre og foreldreansvar, samt økonomisk oppgjør etter skilsmisse eller separasjon. Vi holder til i trivelige lokaler i Sandvika i Bærum, og påtar oss oppdrag fra Asker, Bærum, Hole, Hønefoss, Lier, Drammen, Kongsberg og Oslo.
Fast bosted og samvær

 

Spørsmål om hvor barnet skal bo fast etter en skilsmisse/separasjon og oppløsning av samboerskap. 

 

Etter at foreldrene har flyttet fra hverandre må de finne ut hvor barnet skal bo mest, og hvor mye samvær barnet skal ha med den andre forelderen. 

 

 

 

 


 

Testament

​Arveloven regulerer hvordan arven skal fordeles dersom partene ikke har skrevet testamente.

 

Dersom ektefellene har særkullsbarn, barn fra tidligere ekteskap eller samboerforhold, er det spesielt nødvednig å planlegge for at begge parter skal oppleve økonomsike trygghet også ved uventet dødsfall. 

 

Ta kontakt for å vurder behovet for testment i din situasjon slik din familie er sammensatt.

Økonomisk oppgjør

 

Hvordan skal formuen deles mellom partene etter en skilsmisse? 

 

På dette området har partene full avtalefrihet. Det er likevel lurt å sette seg inn i hva du har krav på etter loven før forhandlignene starter.

 

Dere kan komme sammen å forsøke å mekle frem en enighet.

 

 

Ektepakt

Ved ekteskapsinngåelse kan det være nødvednig og klokt i tenke inn i fremtiden. 

 

Når partene har barn fra tidligere forhold, er det spesielt viktig å lage en plan for hvordan formuen skal fordeles mellom slektene.

 

En ektepakt kan forhindre konflikt ved endringer i livet og gi grunnlag for god økonomisk planglegging som gir grunnlag for trygghet.

Bistandsadvokat

 

Dersom du har vært utsatt for en straffbar voldshandling har du ofte krav på bistandsadvokat.

 

Advokaten bistår deg i vurderingen av om du ønsker å anmelde forholdet, uansett inntekt (lov om fri rettshjelp gir rett til advokat uten inntektsbegrensninger i disse sakene).

 

Uansett om du ønsker å anmelde eller ikke er det klokt å ta kontakt med en advokat for å vurdere hvilke rettigheter du har.