Advokatfirmaet Tørresby & Seegaard Dahlberg ble etablert i 1996.
 
Alle advokatene i fellesskapet har lang erfaring innenfor saker om barnerett, herunder fast bosted- og samværsaker og barnevernsaker. De har også lang erfaring med familie-, arv- og skifterett som økonomisk oppgjør etter ekteskap og samboerforhold og arveoppgjør.  Advokatene oppnevnes ofte som bistandsadvokat i straffesaker.
 
Vi har tilleggskompetanse innen mekling og konflikthåndtering. Denne kompetansen er spesielt viktig innen barnerettsfeltet fordi barnets utvikling avhenger av at vi forebygger vedvarende konflikter mellom foreldrene.