top of page

Advokatene

Jorun E. Seegaard Dahlberg

Tlf: 67 54 40 00

Mobil: 412 07 759 

Epost: jsd@advokatenetsd.no

 

Cand,jur fra UiO 1989.

Spesialfag fra North Dakota School of Law

Advokatbevilling 1993.

Godkjent advokatmekler fra Advokatforeningen.

 

Bakgrunn fra fengselsetaten og påtalemyndigheten. Arbeidet som advokat i egen praksis fra 1996.

Allmenn praksis med hovedvekt på fagområdene innen for barnerett (barnefordeling, fast bosted, samvær og foreldreansvar), barnevern, familie- og skifterett, arverett, bistandsadvokat. 

 

Advokatforeningen: http://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat/?sok=jorun&navn=jorun+seegaard+Dahlberg

94014236-5ACD-4018-8907-509509DD8A1B.jpeg
Elisabeth Tangen Tørresby

 

Tlf: 67 54 40 00

Mobil: 901 26 599

Epost: ett@advokatenetsd.no

 

Cand.jur fra UiO 1989.

Spesialfag i skatterett

Advokatbevilling 1994

 

Bakgrunn fra Skatteetaten og Advokatfirmaet Notar. Har siden 1996 arbeidet som advokat i egen praksis. f

Allmenn praksis med hovedvekt op fagområdene innenfor barnerett (barnefordeling, fast bosted, samvær og foreldreansvar), barnevern, familie- og skifterett, arverett, bistandsadvokat. 

 

 

Advokatforeningen: http://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat/?sok=Elisabeth+Tørresby&navn=Elisabeth+Tangen+Tørresby

​​

Åse Johanna Olsen

Tlf: 67 64 40 00

Mobil: 90 54 05 59

Epost: ajo@advokatenetsd.no

Cand.jur fra UiO 1989 

Advokatbevilling 1994

Variert erfaring fra Finansdepartementet, DnB. Statens Kartberk og Efta Genève. Dommerfullmektig ved Oslo Byskriverembede og påtalejurist ved Arendal Politikammen. .

 

Har vært i allmenn advokatpraksis siden 2007, hvor hun hovedsakelig jobbet har jobbet med barne- og familierett, skifteoppgjør etter skilsmisse og samboerskap,  fast eiendoms rettsforhold og bistandsadvokatoppdrag.  Åse er også utdannet pedagog og har gjennomført flere kurs- og undervisningsoppdrag, bla som lærer i rettslære ved videregående skole..

94B199C4-60D7-4464-90DF-6608E54C1453.jpeg
Astrid Marie Haga.jpg
Kristine Breistein Drake

 

Tlf: 67 54 40 00

Mobil: 932 72 717

Epost: kbd@advokatenetsd.no

 

Master i Rettsvitenskap UiO 

Spesialfag i barnerett, påtale- og politirett og forhandlingsteknikk

Masteroppgave: "Forvaring mot barn. En analyse av vilkåret "helt ekstraordinære omstendigheter" i straffeloven § 40 ".

Allmenn praksis med hovedvekt barnerett, barnevern og strafferett. Spesialfag i forhandlingsteknikk med fokus på å forhandle frem langsiktige og bærekraftige løsninger. 

Bakgrunn: 

Advokatfirma Rogstad 2021-22

Advokatfirma Sølverud, 2020

Advokatfirma Broadwall Kvanvik 2019

Vitenskapelig publikasjon , TIdsskrift for strafferett 2019

Frivillig hos Gatejuristen 2016-18

Frivillig fengselsvisitor Røde Kors 2007-2009

 

Språk: Norsk og engelsk, Noe fransk og spansk

Astrid Marie Haga

Tlf. 67 54 40 00
Mobil: 936 69 980
Epost: amh@advokatenetsd.no


Cand.jur. UiO
Spesialfag fra University School of Law
Advokatbevilling 
Martyna Bernacka
Juridisk kontormedarbeider

 

Tlf: 67 54 40 00
Epost: resepsjon@advokatenetsd.no

 

Student ved Det juridiske fakultet, UiO

 

 

bottom of page